Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 255 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 255 из 294
255
uVOd
Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips!
Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža
Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.
com/welcome.
opŠTi Opis (SL. 1)
a
Mlaznica za raspršivanje
B
Poklopac otvora za punjenje
C
Dugme za raspršivanje
D
Kontrola pare
E
Dugme za mlaz pare
F
Dugme Ionic DeepSteam (samo GC4880,
GC4875, GC4870)
G
Dugme Ionic DeepSteam (samo GC4880,
GC4875, GC4870)
h
Regulator temperature
I
Žuti indikator temperature (svi tipovi) /
crveni indikator automatskog isključivanja
(samo GC4880, GC4875, GC4870, GC4865,
GC4860, GC4856).
J
Kabl za napajanje
k
Tipska pločica
l
Grejna ploča
M
Dugme Calc-Clean
Nije prikazano: Termootporna zaštitna navlaka (samo
GC4880)
Nije prikazano: čaša za punjenje
vAžNO
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo
uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.
opAsNOsT
-
Nikada ne uranjajte peglu u vodu.
SRPSkI
Образец
Мануал подходит для устройств