Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 257 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 257 из 294
-
Grejna ploča pegle može da postane veoma vrela
i da izazove opekotine ako je dodirnete.
-
Kada posle završenog peglanja čistite peglu, punite
ili praznite posudu za vodu i kada peglu ostavljate
makar i na kratko: podesite kontrolu pare na 0,
postavite peglu u uspravan položaj i izvucite utikač
iz zidne utičnice.
-
Peglu uvek stavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i
horizontalnoj površini.
-
U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem,
sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca, aditive
za peglanje i druge hemikalije.
-
Aparat je namenjen isključivo upotrebi u
domaćinstvu.
ELeKTrOmAgNeTNA pOLjA (EMF)
Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima
u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se
aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa
uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan
za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas
dostupni.
Pre prVe UpOTrebe
1
Sa grejne ploče skinite sve nalepnice, zaštitnu
foliju ili plastiku
2
Isperite i osušite posudu za punjenje.
Pre UpOTrebe
PUNjeNje pOsUde zA VOdU
tip VOde
Za punjenje rezervoara za vodu, možete koristiti
običnu vodu iz česme.
SRPSkI
257
Образец
Мануал подходит для устройств