Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 258 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 258 из 294
Savet: Ako je voda u vašem području izrazito tvrda,
savetujemo da je u jednakoj količini pomešate
sa destilovanom vodom. Nemojte koristiti samo
destilovanu vodu.
1
Proverite da li ste isključili aparat.
2
Podesite kontrolu pare na položaj 0 (= bez
pare).
3
Otvorite poklopac otvora za punjenje.
4
Nagnite peglu unazad i napunite rezervoar za
vodu vodom iz česme do maksimalnog nivoa
pomoću čaše za punjenje.
Nemojte puniti posudu za vodu iznad oznake MAX.
U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem,
sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca, aditive za
peglanje i druge hemikalije.
5
Zatvorite poklopac otvora za punjenje (“klik”).
IzbOr pOsTAVKi TemperATUre i pAre
POsTAVKe TemperATUre i pAre
Tip tkanine
Postavka
temperature
Postavka
pare
Dodatna
količina
pare
Ionic
DeepSteam
(samo
određeni
modeli)
Lan
MAX
5-6
\
da
Pamuk
3
3-4
\
da
SRPSkI
258
Образец
Мануал подходит для устройств