Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 260 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 260 из 294
Svila, vuneni i sintetički materijali: peglajte naličje
tkanine da biste izbegli sjajne tragove. Da biste
sprečili stvaranje fleka, nemojte koristiti funkciju
raspršivanja.
Počnite da peglate predmete koji zahtevaju najnižu
temperaturu peglanja, kao što su oni od sintetičkih
vlakana.
4
Izaberite odgovarajuću postavku za paru
(pogledajte tabelu ‘Postavke temperature i
pare’).
Napomena: Proverite da li postavka koju ste izabrali
odgovara podešenoj temperaturi peglanja.
5
Uključite utikač u utičnicu sa uzemljenjem.
,
Zasvetleće žuta kontrolna lampica.
6
Nakon što se žuta kontrolna lampica isključi,
sačekajte trenutak pre nego što počnete sa
peglanjem.
,
Indikator temperature će se povremeno paliti
tokom peglanja.
upOTrebA ApArATA
Napomena: Kod prve upotrebe pegla može blago da se
dimi. Nakon nekog vremena to će prestati.
PegLANje bez pAre
1
Podesite kontrolu pare na položaj 0 (= bez
pare).
SRPSkI
260
Образец
Мануал подходит для устройств