Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 261 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 261 из 294
2
Izaberite preporučenu temperaturu peglanja
(pogledajte poglavlje “Pre upotrebe”, deo
‘Izbor postavki temperature i pare’).
PegLANje sA pArOm
1
Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode.
2
Izaberite preporučenu temperaturu peglanja
(pogledajte poglavlje “Pre upotrebe”, deo
‘Izbor postavki temperature i pare’).
3
Izaberite preporučenu postavku pare
(pogledajte poglavlje “Pre upotrebe”, deo
‘Izbor postavki temperature i pare’).
Napomena: Pegla će početi da proizvodi paru čim
dostigne predviđenu temperaturu.
PegLANje sA dOdATNOm pArOm
1
Za dodatnu paru tokom peglanja pritisnite i
držite dugme za mlaz pare.
PegLANje Uz IONic DeepSTeAm (sAmO
OdređeNi mOdeLi)
Kada prilikom peglanja sa parom koristite funkciju
jonske dubinske pare, proizvedene čestice pare će
biti sitnije nego prilikom uobičajenog peglanja sa
SRPSkI
261
Образец
Мануал подходит для устройств