Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 262 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 262 из 294
parom. Sitnije čestice pare prodiru dublje u tkaninu,
naročito kada je reč o debljim materijalima, što vam
omogućava da lako uklonite veće nabore.
1
Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode.
2
Izaberite preporučenu temperaturu peglanja
(pogledajte poglavlje “Pre upotrebe”, deo ‘Izbor
postavki temperature i pare’).
3
Izaberite preporučenu postavku pare
(pogledajte poglavlje “Pre upotrebe”, deo ‘Izbor
postavki temperature i pare’).
4
Jednom pritisnite dugme Ionic DeepSteam da
biste uključili funkciju Ionic DeepSteam.
,
Uključiće se plavi indikator jonske dubinske pare
i čućete zujanje.
,
Pegla sada stvara jonsku dubinsku paru da vam
pomogne da uklonite i najtvrdoglavije nabore.
5
Ponovo pritisnite dugme Ionic DeepSteam da
biste isključili funkciju Ionic DeepSteam.
Napomena: Funkcija Ionic DeepSteam je efikasna
jedino kada se koristi u kombinaciji sa podešavanjem
za paru i podešavanjem za temperaturu između
2
i MAX.
Napomena: Nemojte da koristite funkciju jonske
dubinske pare kada peglate bez pare i/ili sa nisko
podešenom temperaturom. Peglanje sa niskom
SRPSkI
262
Образец
Мануал подходит для устройств