Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 263 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 263 из 294
temperaturom bez pare, dok je uključena funkcija
jonske dubinske pare, neće oštetiti peglu.
Napomena: Količina pare koja izlazi može da varira
s vremena na vreme, u zavisnosti od temperature
peglanja.
kArAKTerisTiKe
FUNKcijA rAsprŠiVANjA
Funkciju raspršivanja možete da koristite na bilo
kojoj temperaturi da biste poprskali vodom odevni
predmet koji peglate. Tako ćete lakše ukloniti veće
nabore.
1
Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode.
2
Pritisnite dugme za raspršivanje nekoliko puta
da biste navlažili artikal koji treba da se pegla.
FUNKcijA dOdATNe KOLičiNe pAre
Mlaz pare iz specijalne Steam Tip grejne ploče
pomaže kod uklanjanja većih nabora. Funkcija
dodatne količine pare bolje raspoređuje paru na
svaki deo vaše odeće.
Funkcija mlaza pare može da se koristi samo ako je
temperatura između
3
i MAX.
1
Pritisnite i otpustite dugme za mlaz pare.
verTiKALNi mLAz pAre
1
Funkciju dodatne količine pare možete koristiti
i dok peglu držite u vertikalnom položaju.
To je korisno kod uklanjanja nabora odeće koja visi,
zavesa itd.
Nemojte da upravljate mlaz prema ljudima.
SRPSkI
263
Образец
Мануал подходит для устройств