Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 267 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 267 из 294
odLAgANje
1
Podesite kontrolu pare na položaj 0 a zatim
isključite peglu.
2
Ispraznite posudu za vodu.
3
Stavite peglu na bezbedno mesto da se ohladi.
4
Namotajte kabl za napajanje oko drške za
odlaganje i pričvrstite ga hvataljkom za kabl.
5
Peglu odlažite u uspravnom položaju, na suvom
i bezbednom mestu.
termOOTpOrNA zAŠTiTNA NAVLAKA (sAmO
OdređeNi mOdeLi)
Peglu možete da odložite na termootpornu zaštitnu
navlaku odmah nakon peglanja. Nije potrebno da je
prethodno ostavite da se ohladi.
Nemojte da koristite termootpornu zaštinu
navlaku tokom peglanja.
1
Namotajte kabl za napajanje oko drške za
odlaganje i pričvrstite ga hvataljkom za kabl.
2
Stavite peglu na termootpornu zaštitnu navlaku.
1
2
SRPSkI
267
Образец
Мануал подходит для устройств