Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 268 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 268 из 294
ZAŠTiTA OKOLiNe
-
Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte
da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na
zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako
ćete doprineti zaštiti okoline.
GArANcijA i serVis
Ukoliko su vam potrebne informacije ili ako imate
neki problem, posetite web-stranicu kompanije
Philips na adresi
www.pHiLips.cOm
ili se obratite
centru za korisničku podršku kompanije Philips
u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u
međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji
ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom
prodavcu Philips proizvoda.
ReŠAVANje prObLemA
Ako aparat ne radi ili ne radi ispravno, prvo
proverite spisak u nastavku. Ako problem nije
naveden na spisku, aparat je verovatno pokvaren. U
tom slučaju, preporučujemo vam da ga odnesete
prodavcu ili ovlašćenom Philips servisnom centru.
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Pegla je
uključena u
struju, ali je
grejna ploča
hladna.
Postoji problem sa
priključkom.
Proverite kabl za napajanje, utikač
i zidnu utičnicu.
SRPSkI
268
Образец
Мануал подходит для устройств