Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 269 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 269 из 294
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Regulator
temperature je
podešen na MIN.
Podesite regulator na potrebnu
temperaturu.
Pegla ne
proizvodi
paru.
U posudi za vodu
nema dovoljno
vode.
Napunite posudu za vodu
(pogledajte poglavlje “Pre
upotrebe”, odeljak “Punjenje
posude za vodu”).
Regulator pare je
postavljen u položaj
0.
Podesite kontrolu pare na položaj
između 1 i 6 (pogledajte poglavlje
“Upotreba aparata”, odeljak
“Peglanje na paru”).
Pegla nije dovoljno
vrela i/ili se
aktivirala funkcija
za zaustavljanje
kapljanja.
Izaberite temperaturu peglanja
koja odgovara peglanju parom
(
2
do MAX). Postavite peglu
uspravno i pre nego što počnete
sa peglanjem pričekajte da se
indikator temperature isključi.
Pegla ne
proizvodi
mlaz pare.
Možda ste funkciju
dodatne količine
pare koristili suviše
često u kratkom
vremenskom
periodu.
Nastavite da peglate u
horizontalnom položaju i
sačekajte neko vreme pre nego
što ponovo upotrebite funkciju
mlaza pare.
Pegla nije dovoljno
zagrejana.
Izaberite temperaturu peglanja
pri kojoj se može koristiti funkcija
mlaza pare (
3
do MAX).
Postavite peglu uspravno i pre
nego što počnete sa peglanjem
pričekajte da se indikator
temperature isključi.
SRPSkI
269
Образец
Мануал подходит для устройств