Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 270 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 270 из 294
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Na tkaninu
kaplje voda
u toku
peglanja.
Poklopac otvora
za punjenje nije
ispravno zatvoren.
Pritiskajte poklopac sve dok ne
čujete “klik”.
Stavili ste neki aditiv
u rezervoar za vodu.
Isperite posudu za vodu i u nju
nemojte više da sipate aditive.
Podešena
temperatura je
suviše niska za
peglanje parom.
Podesite temperaturu na ili
2
višu.
Koristili ste funkciju
dodatne količine
pare na postavki
temperature nižoj
od
3
.
Podesite regulator temperature
na postavku između
3
i MAX.
Iz grejne
ploče curi
voda nakon
što se pegla
ohladila ili je
odložena.
Pegla je stavljena u
horizontalni položaj,
a u rezervoaru je
ostalo još vode.
Ispraznite posudu za vodu.
Tokom
peglanja iz
grejne ploče
ispadaju
ljuspice i
nečistoća.
Tvrda voda uzrokuje
stvaranje kamenca
unutar grejne ploče.
Jednom ili više puta upotrebite
Calc-Clean funkciju (pogledajte
poglavlje “Čišćenje i održavanje”
odeljak “Korišćenje Calc-Clean
funkcije”).
SRPSkI
270
Образец
Мануал подходит для устройств