Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 271 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 271 из 294
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Crveni
indikator
treperi
(samo
određeni
modeli).
Peglu je isključila
funkcija automatskog
isključivanja
(pogledajte poglavlje
“Karakteristike”,
odeljak “Automatsko
isključivanje”).
Malo pomerite peglu da biste
deaktivirali funkciju automatskog
isključivanja. Crvena lampica
automatskog isključivanja se
isključuje.
Pegla zuji.
Uključena je funkcija
jonske dubinske
pare.
Ako se tokom peglanja bez pare
čuje zujanje, pritisnite dugme
Ionic DeepSteam da biste
isključili funkciju Ionic DeepSteam.
Funkcija Ionic DeepSteam ne radi
kada peglate bez pare.
Zujanje se
prekida iako
je funkcija
Ionic
DeepSteam
uključena.
Zvuk se prekinuo
zato što ste peglu
stavili u uspravan
položaj.
Zujanje će se nastaviti čim
nastavite sa peglanjem.
SRPSkI
271
Образец
Мануал подходит для устройств