Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 273 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 273 из 294
небеЗпечНо
-
Ніколи не занурюйте праску у воду.
увАГА!
-
Перед тим, як під’єднувати пристрій до мережі,
переконайтеся, що в розетці відповідний
номінальний струм (16 А, залежно від моделі).
-
Використовуйте праску лише якщо
електрична система у Вашому домі подає
номінальний струм 16 А. Цю праску не можна
використовувати за номінального струму
нижче 16 А.
-
Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі,
перевірте, чи збігається напруга, вказана на
таблиці з даними, із напругою у мережі.
-
Не використовуйте пристрій, якщо на штекері,
шнурі живлення або самому пристрої помітні
пошкодження, або якщо пристрій упав або
протікає.
-
Якщо шнур живлення пошкоджений, для
уникнення небезпеки його необхідно
замінити, звернувшись до компанії Philips,
уповноваженого сервісного центру або
фахівців із належною кваліфікацією.
-
Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли
він під’єднаний до мережі.
-
Цей пристрій не призначено для користування
особами (включаючи дітей) з послабленими
фізичними відчуттями чи розумовими
здібностями, або без належного досвіду та
знань, крім випадків користування під наглядом
чи за вказівками особи, яка відповідає за
безпеку їх життя.
-
Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм.
-
Не допускайте, щоб шнур живлення торкався
гарячої підошви праски.
українська
273
Образец
Мануал подходит для устройств