Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 278 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 278 из 294
зАСтоСУвАННя пРИСтРою
Примітка: Під час першого використання з праски
може виходити дим. Це незабаром припиниться.
ПРАСУвАННя беЗ пАРИ
1
Налаштуйте регулятор пари у положення 0
(= без пари).
2
Встановіть необхідне значення температури
(див. розділ “Підготовка до використання”,
підрозділ “Вибір температури та
налаштування пари”).
ПРАСУвАННя З відпАРювАННям
1
Перевірте, чи у резервуарі є вода.
2
Встановіть необхідне значення температури
(див. розділ “Підготовка до використання”,
підрозділ “Вибір температури та
налаштування пари”).
3
Встановіть відповідне налаштування пари
(див. розділ “Підготовка до використання”,
підрозділ “Вибір температури та
налаштування пари”).
Примітка: Праска починає подавати пару, як
тільки нагріється до встановленої температури.
українська
278
Образец
Мануал подходит для устройств