Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 279 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 279 из 294
ПРАСУвАННя З еКСтРА-відпАРювАННям
1
Для додаткового викиду пари під час
прасування натисніть та утримуйте кнопку
подачі парового струменя.
ПРАСУвАННя З ГЛИбоКИм іоННИм
відпАРювАННям (ЛИШе оКРемі модеЛі)
Якщо Ви використовуєте під час прасування
функцію глибокого іонного відпарювання,
створюється краща пара, ніж за звичайного
прасування з відпарюванням. Вона глибше
проникає у товсту тканину. Це допомагає легше
розпрасувати складні складки.
1
Перевірте, чи у резервуарі є вода.
2
Встановіть необхідне значення температури
(див. розділ “Підготовка до використання”,
підрозділ “Вибір температури та
налаштування пари”).
3
Встановіть відповідне налаштування пари
(див. розділ “Підготовка до використання”,
підрозділ “Вибір температури та
налаштування пари”).
4
Натисніть кнопку глибокого іонного
відпарювання один раз для увімкнення
функції глибокого іонного відпарювання.
українська
279
Образец
Мануал подходит для устройств