Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 28 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 28 из 294
1
Само за определени модели: махнете
термоустойчивия предпазен капак.
Не оставяйте термоустойчивия предпазен капак
върху гладещата плоча по време на гладене.
2
Поставете ютията върху петата й.
3
Задайте необходимата температура на
гладене чрез завъртане на температурния
регулатор в съответното положение
(вж. таблицата “Настройки на температурата
и парата” по-горе).
Проверете етикета за пране на дрехата за вида
тъкан.
Ако не знаете от какъв вид или видове тъкани е
изделието, определете правилната температура
за гладене чрез изглаждане на някаква част, която
няма да се вижда, когато носите или използвате
изделието.
Коприна, вълнени и синтетични материи: гладете
от обратната страна на плата, за да избегнете
образуване на лъскави петна. За да избегнете
петната, не използвайте функцията за пръскане.
Започнете гладенето с изделия, които изискват
най-ниската температура на гладене, например
такива от синтетични влакна.
4
Задайте необходимата настройка на
парата (вж. ж. таблицата “Настройки на
температурата и парата” по-горе).
Забележка: Проверете дали избраната от вас
настройка на парата е подходяща за зададената
температура на гладене.
5
Включете щепсела в заземен контакт.
Български
28
Образец
Мануал подходит для устройств