Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 281 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 281 из 294
2
Натисніть кнопку розпилення декілька разів,
щоб зволожити тканину.
ФУНКція подАчі пАРовоГо СтРУмеНя
Паровий струмінь зі спеціального паруючого
носика дозволяє усувати складні складки. Паровий
струмінь покращує розподіл пари по тканині.
Функцію парового струменя можна
використовувати лише за температури між
3
і MAX.
1
Натисніть і відпустіть кнопку подачі
парового струменя.
ВеРтИКАЛЬНе відпАРювАННя
1
Функцію парового струменя можна також
використовувати, тримаючи праску у
вертикальному положенні.
Це згодиться для розпрасування складок на
підвішеному одязі, занавісках тощо.
Ніколи не спрямовуйте пару на людей.
сИСтемА ЗАпобіГАННя пРотіКАННю водИ
Праска має функцію запобігання протіканню
води: щоб запобігти протіканню води з підошви,
праска автоматично припиняє подачу пари,
коли температура стає надто низькою. Коли це
відбувається, чути звук.
українська
281
Образец
Мануал подходит для устройств