Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 282 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 282 из 294
ФУНКція АвтомАтИчНоГо вИмКНеННя (ЛИШе
оКРемі модеЛі)
Система автоматичного вимкнення автоматично
вимикає праску, якщо її не рухали протягом
певного періоду часу.
,
Індикатор автоматичного вимкнення блимає,
вказуючи на те, що праску було вимкнено
функцією автоматичного вимкнення.
Щоб праска знову нагрілася:
1
підніміть її або ледь порухайте.
,
Червоний індикатор автоматичного
вимкнення згасає.
,
Якщо температура підошви впала нижче
встановленої температури прасування,
засвічується жовтий індикатор температури.
2
Якщо жовтий індикатор температури
засвічується після того, як Ви порухали
праску, почекайте, поки він згасне, перед
тим, як починати прасування.
Примітка: Якщо жовтий індикатор температури
не засвічується після того, як Ви порухали праску,
температура підошви достатня для того, щоб
прасувати.
ЧИщеННя тА доГЛяд
ЧИщеННя
1
Встановіть регулятор пари у положення 0,
вийміть штепсель з розетки і дайте прасці
охолонути.
2
Зітріть залишки накипу чи інші відкладення з
підошви вологою тканиною з неабразивним
(рідким) засобом для чищення.
українська
282
Образец
Мануал подходит для устройств