Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 285 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 285 из 294
збеРіГАННя
1
Встановіть регулятор пари у положення 0 і
від’єднайте приску від мережі.
2
Спорожніть резервуар для води.
3
Поставте праску в безпечному місці і дайте
їй охолонути.
4
Намотайте шнур живлення навколо
пристрою для зберігання шнура і зафіксуйте
затискачем.
5
Зберігайте праску на п’яті у безпечному та
сухому місці.
ЖАРоСтіЙКА ЗАхИСНА підСтАвКА (ЛИШе
оКРемі модеЛі)
Після прасування праску можна зберігати на
жаростійкій захисній підставці. Обов’язково дайте
прасці спочатку охолонути.
Не використовуйте жаростійку захисну
підставку під час прасування.
1
Намотайте шнур живлення навколо
пристрою для зберігання шнура і зафіксуйте
затискачем.
2
Поставте праску на жаростійку захисну
підставку.
1
2
українська
285
Образец
Мануал подходит для устройств