Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 30 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 30 из 294
2
Задайте необходимата температура
на гладене (вж. глава “Подготовка за
употреба”, раздел “Избор на настройката на
температурата и парата”).
3
Задайте необходимата настройка на парата
(вж. глава “Подготовка за употреба”, раздел
“Избор на настройката на температурата и
парата”).
Забележка: Ютията започва да дава пара веднага
след достигането на зададената температура.
гЛАдеНе С допЪЛНИтеЛНА пАРА
1
За допълнителна пара по време на
гладенето, натиснете и задръжте бутона за
парен удар.
гЛАдеНе С ЙоНИЗИРАНА пАРА DeepSTeAm
(САмо ЗА опРедеЛеНИ модеЛИ)
Когато използвате функцията гладене с
йонизирана пара DeepSteam, парата е по-фина
в сравнение с обикновеното гладене с пара.
Фината пара прониква по-дълбоко, особено в
по-дебелите тъкани. Това спомага за по-лесно
премахване на упоритите гънки.
1
Уверете се, че има вода в резервоара.
Български
30
Образец
Мануал подходит для устройств