Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 31 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 31 из 294
2
Задайте необходимата температура
на гладене (вж. глава “Подготовка за
употреба”, раздел “Избор на настройката на
температурата и парата”).
3
Задайте необходимата настройка на парата
(вж. глава “Подготовка за употреба”, раздел
“Избор на настройката на температурата и
парата”).
4
Натиснете бутона за йонизирана пара
веднъж, за да включите функцията за
йонизирана пара.
,
Светва синият индикатор за йонизирана пара
DeepSteam и се чува жужащ звук.
,
Ютията сега дава йонизирана пара
DeepSteam, с което ви помага да премахвате
и най-упоритите гънки.
5
Натиснете бутона за йонизирана пара още
веднъж, за да изключите функцията за
йонизирана пара.
Забележка: Йонизираната пара е ефикасна само
при използване в съчетание с настройка за пара и
температура между
2
и MAX.
Български
31
Образец
Мануал подходит для устройств