Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 294
2
Ако след помръдване на ютията светне
кехлибареният индикатор, изчакайте го да
загасне, преди да започнете да гладите.
Забележка: Ако кехлибареният температурен
индикатор не светне, след като помръднете
ютията, гладещата повърхност все още е с
необходимата температура и ютията е готова
за работа.
ПочИСтвАНе И поддРЪжКА
ПочИСтвАНе
1
Поставете регулатора на парата в
положение 0, извадете щепсела от контакта
и оставете ютията да изстине.
2
Избършете люспиците накип и други
замърсявания от гладещата плоча с мокра
кърпа и неабразивен (течен) почистващ
препарат.
За да запазите гладещата плоча гладка,
избягвайте груб допир до метални предмети.
Никога не използвайте тел, оцет или други
химикали за почистване на гладещата плоча.
3
Почиствайте горната част на ютията с
влажна кърпа.
4
Изплаквайте редовно с вода водния
резервоар. Изпразвайте резервоара след
промиването му.
Български
34
Образец
Мануал подходит для устройств