Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 294
Проблем
Вероятна причина
Решение
Ютията
не подава
пара.
Няма достатъчно
вода в резервоара
за вода.
Напълнете резервоара за
вода (вж. “Подготовка за
употреба”, раздел “Пълнене
на резервоара за вода”).
Парният регулатор
е нагласен в
положение 0.
Нагласете парния регулатор
в положение между 1 и 6 (вж.
глава “Използване на уреда”,
част “Гладене с пара”).
Ютията не е
достатъчно гореща
и/или е задействана
функцията за
спиране на
капенето.
Изберете температура на
гладене, която е подходяща
за парно гладене (от
2
до
MAX). Поставете ютията на
пета и изчакайте да изгасне
температурният индикатор,
преди да започнете да
гладите.
Ютията не
произвежда
парен удар.
Използвали сте
функцията за
допълнителна
пара твърде често
за много кратък
период от време.
Продължете гладенето в
хоризонтално положение и
изчакайте малко, преди да
използвате отново функцията
парен удар.
Ютията не е
достатъчно гореща.
Задайте температура за
гладене, при която може
да се използва функцията
за парен удар (от
3
до
MAX). Поставете ютията на
пета и изчакайте да изгасне
температурният индикатор,
преди да използвате
функцията за парен удар.
Български
39
Образец
Мануал подходит для устройств