Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 294
42
ÚVOd
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás
ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít
podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
vŠeObecNý pOpis (obr. 1)
a
Tryska rozprašovače
B
Víčko plnicího otvoru
C
Tlačítko rozprašovače
D
Regulátor páry
E
Tlačítko parního rázu
F
Tlačítko Ionic DeepSteam (pouze u modelů
GC4880, GC4875, GC4870)
G
Kontrolka Ionic DeepSteam (pouze u modelů
GC4880, GC4875, GC4870)
h
Volič teploty
I
Oranžová kontrolka teploty (všechny typy)/
červená kontrolka automatického vypnutí (pouze
u modelů GC4880, GC4875, GC4870, GC4865,
GC4860 a GC4856).
J
Síťová šňůra
k
Štítek s označením typu
l
Žehlicí plocha
M
Tlačítko Calc-Clean
Nezobrazeno: Tepluvzdorný ochranný kryt (pouze
typ GC4880)
Nezobrazeno: plnicí nádobka
DůLežiTé
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí
použití.
ČEštIna
Образец
Мануал подходит для устройств