Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 44 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 44 из 294
upOzOrNěNí
-
Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných
zásuvek.
-
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozena síťová
šňůra.
-
Nedotýkejte se žehlicí plochy, je velmi horká a
mohli byste se spálit.
-
Po ukončení žehlení, při čištění přístroje, při plnění
či vyprazdňování nádržky na vodu i při krátkém
ponechání žehličky bez dozoru: nastavte regulátor
páry do polohy 0, postavte žehličku na zadní
stranu a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve
zdi.
-
Žehličku vždy pokládejte a používejte na stabilním
a vodorovném povrchu.
-
Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob,
odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné
chemické látky.
-
Přístroj je určen výhradně pro použití
v domácnosti.
ELeKTrOmAgNeTicKá pOLe (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem
normám týkajícím se elektromagnetických polí
(EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je
jeho použití podle dosud dostupných vědeckých
poznatků bezpečné.
Před prVNím pOUžiTím
1
Sejměte všechny případné nálepky, ochranné
fólie a igelity z žehlicí plochy.
2
Vypláchněte a vysušte plnicí nádobku.
ČEštIna
44
Образец
Мануал подходит для устройств