Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 45 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 45 из 294
PříprAVA K pOUžiTí
nApLNěNí NádržKY NA VOdU
tYp pOUžiTeLNé VOdY
Pro plnění nádržky na vodu můžete použít normální
vodu z kohoutku.
Tip: Pokud je voda z vodovodu ve vaší oblasti velmi
tvrdá, doporučujeme přimíchat stejné množství
destilované vody. Nepoužívejte pouze destilovanou
vodu.
1
Přesvědčte se, že je zástrčka přístroje odpojena
ze zásuvky.
2
Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez
páry).
3
Otevřete víčko plnicího otvoru.
4
Nakloňte žehličku dozadu a pomocí plnicí
nádobky naplňte nádržku na vodu vodou
z kohoutku až po značku nejvyšší hladiny.
Neplňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX.
Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob,
odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné
chemické látky.
5
Uzavřete víčko plnicího otvoru (ozve se
zaklapnutí).
ČEštIna
45
Образец
Мануал подходит для устройств