Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 47 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 47 из 294
Pokud nevíte, z jakých materiálů je oděv vyroben,
určete správnou teplotu žehlení vyžehlením části
oděvu, která není při nošení nebo používání vidět.
Hedvábné, vlněné a syntetické materiály: žehlete
je na rubové straně, abyste zamezili vzniku lesklých
míst. Chcete-li předejít vzniku skvrn, nepoužívejte
rozprašovač.
Začněte žehlit materiály, které vyžadují nejnižší
teplotu, tedy například syntetické materiály.
4
Vyberte odpovídající nastavení páry (viz tabulka
„Nastavení teploty a páry“ výše).
Poznámka: Přesvědčte se, že vybrané nastavení je
vhodné pro vybranou teplotu žehlení.
5
Zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi.
,
Rozsvítí se oranžová kontrolka teploty.
6
Když oranžová kontrolka teploty zhasne,
chvilku vyčkejte a teprve potom začněte žehlit.
,
Kontrolka teploty se během žehlení občas
rozsvítí.
POUžiTí přísTrOje
Poznámka: Při prvním použití může ze žehličky unikat
slabý kouř.Tento jev však brzy přestane.
ŽeHLeNí bez párY
1
Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez
páry).
ČEštIna
47
Образец
Мануал подходит для устройств