Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 48 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 48 из 294
2
Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz
kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení
teploty a páry“).
ŽeHLeNí s párOU
1
Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
2
Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz
kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení
teploty a páry“).
3
Vyberte odpovídající nastavení páry (viz
kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení
teploty a páry“).
Poznámka: Žehlička začne vytvářet páru, jakmile je
dosaženo nastavené teploty.
ŽeHLeNí s párOU s VeLKým mNOžsTVím párY
1
Chcete-li během žehlení získat velké množství
páry, stiskněte a podržte tlačítko parního rázu.
ŽeHLeNí s fUNKcí IONic DeepSTeAm (pOUze
NěKTeré TYpY)
Pokud během žehlení s párou používáte funkci Ionic
DeepSteam, je pára produkovaná během žehlení
jemnější než při běžném žehlení párou. Jemná pára
pronikne do tkaniny hlouběji, zejména do silných
ČEštIna
48
Образец
Мануал подходит для устройств