Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 49 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 49 из 294
materiálů. To usnadňuje odstranění nepoddajných
záhybů.
1
Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
2
Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz
kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení
teploty a páry“).
3
Vyberte odpovídající nastavení páry (viz
kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení
teploty a páry“).
4
Funkci Ionic DeepSteam zapnete jedním
stisknutím tlačítka Ionic DeepSteam.
,
Rozsvítí se modrá kontrolka Ionic DeepSteam a
ozve se bzučení.
,
Žehlička vytváří páru Ionic DeepSteam a pomáhá
odstranit i ty nejodolnější záhyby.
5
Opětovným stisknutím tlačítka Ionic
DeepSteam funkci Ionic DeepSteam vypnete.
Poznámka: Funkce Ionic DeepSteam je účinná pouze
tehdy, je-li použita v kombinaci s nastavením páry a
teploty mezi
2
a MAX.
Poznámka: Nepoužívejte funkci Ionic DeepSteam
během žehlení bez páry nebo při nastavení nízké
ČEštIna
49
Образец
Мануал подходит для устройств