Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 50 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 50 из 294
teploty. Žehlení při nízkých teplotách bez páry se
zapnutou funkcí Ionic DeepSteam však žehličku
nepoškodí.
Poznámka:Výstup páry Ionic DeepSteam může být
v závislosti na teplotě žehlení pokaždé jiný.
FUNKce
FUNKce rOzsTřiKOVáNí
Pro navlhčení oděvu k žehlení můžete při jakékoliv
teplotě použít funkci rozprašovače. Ta pomáhá
odstranit nepoddajné záhyby.
1
Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
2
Opakovaným stlačením tlačítka rozprašovače
navlhčete žehlenou látku.
FUNKce pArNíHO rázU
Parní ráz z žehlicí plochy se speciální napařovací
špičkou Stem Tip pomáhá odstranit nepoddajné
záhyby. Parní ráz umožňuje rozložení páry do všech
částí oblečení.
Funkci parního impulsu je možné použít pouze tehdy,
je-li teplota nastavena mezi
3
a MAX.
1
Stiskněte a uvolněte tlačítko parního impulsu.
verTiKáLNí pArNí impULs
1
Funkci parního rázu lze též použít, držíte-li
žehličku v horizontální poloze.
To je užitečné při odstraňování přehybů u
zavěšených oděvů, záclon atd.
Párou nikdy nemiřte na osoby.
ČEštIna
50
Образец
Мануал подходит для устройств