Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 51 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 51 из 294
SYsTém Drip sTOp
Funkce Drip Stop zabraňuje vytváření páry v případě,
že byla nastavena nedostačující teplota žehličky, aby
ze žehlicí plochy neodkapávala voda. V takovém
případě můžete uslyšet zvuk.
FUNKce AUTOmATicKéHO VYpNUTí (pOUze
NěKTeré TYpY)
Funkce automatického vypínání automaticky vypne
žehličku, pokud jste s ní určitou dobu nepohnuli.
,
Po automatickém vypnutí žehličky začne blikat
červená kontrolka automatického vypnutí.
Chcete-li, aby se žehlička znovu ohřála:
1
Zdvihněte žehličku a mírně s ní pohněte.
,
Červená kontrolka automatického vypnutí
zhasne.
,
Pokud teplota žehlicí plochy poklesla pod
nastavenou teplotu, rozsvítí se oranžová
kontrolka teploty.
2
Pokud se oranžová kontrolka teploty po
pohybu žehličkou rozsvítí, vyčkejte s dalším
žehlením, až opět zhasne.
Poznámka: Pokud se oranžová kontrolka teploty po
pohybu žehličkou nerozsvítí, má žehlicí plocha stále
správnou teplotu a žehlička je připravena k použití.
ČiŠTěNí A údržbA
ČiŠTěNí
1
Nastavte regulátor páry do polohy 0, odpojte
přístroj ze síťové zásuvky a nechte žehličku
vychladnout.
ČEštIna
51
Образец
Мануал подходит для устройств