Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 52 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 52 из 294
2
Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty
vlhkým hadříkem, případně můžete použít
neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek.
Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před
přímým kontaktem s kovovými předměty. K čištění
žehlicí plochy nikdy nepoužívejte drátěnku, ocet ani
jiné chemikálie.
3
Horní část žehličky otřete navlhčeným
hadříkem.
4
Nádržku na vodu pravidelně vyplachujte vodou.
Po vypláchnutí ji vyprázdněte.
odVápňOVAcí sYsTém DOUbLe-acTiVe
-
Odvápňovací tableta zabraňuje ucpání parních
otvorů usazeninami. Tableta je neustále aktivní a
není třeba ji vyměňovat.
-
Funkce Calc-Clean odstraňuje částečky vodního
kamene ze žehličky.
POUžiTí fUNKce CALc-CLeAN
Funkci Calc-Clean používejte jednou za dva týdny.
Pokud by voda ve vaší oblasti byla nadměrně tvrdá
(například pokud by se na žehlicí ploše vytvářely
šupinky), používejte funkci Calc-Clean častěji.
1
Přesvědčte se, že je zástrčka přístroje odpojena
ze zásuvky.
2
Regulátor páry nastavte do polohy 0.
3
Nádržku na vodu naplňte až po označení MAX.
Nenalévejte do nádržky ocet nebo jiné přípravky
k odstranění vodního kamene.
ČEštIna
52
Образец
Мануал подходит для устройств