Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 53 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 53 из 294
4
Nastavte regulátor teploty na MAX.
5
Zasuňte síťovou zástrčku do uzemněné
zásuvky ve zdi.
6
Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku
ze zásuvky.
7
Podržte žehličku nad dřezem, stiskněte a
podržte stisknuté tlačítko Calc-Clean a zvolna
pohybujte žehličkou ze strany na stranu.
,
Ze žehlicí plochy začne vystupovat horká voda a
pára. Tím se odplaví všechny nečistoty a šupinky
vodního kamene.
8
Po vyprázdnění nádržky na vodu tlačítko Calc-
Clean uvolněte.
9
Pokud žehlička stále obsahuje množství
nečistot, postup opakujte.
PO UKONčeNí prOcesU CALc-CLeAN
1
Zapojte žehličku do zásuvky ve zdi a nechte
žehličku zahřát, aby se žehlicí plocha usušila.
2
Když žehlička dosáhla nastavené teploty,
vypojte ji ze zásuvky.
3
Přežehlete lehce kus starší tkaniny, abyste ze
žehlicí plochy odstranili případné nečistoty
z vody.
4
Před uložením nechte žehličku vychladnout.
ČEštIna
53
Образец
Мануал подходит для устройств