Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 54 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 54 из 294
SKLAdOVáNí
1
Nastavte regulátor páry do polohy 0 a odpojte
žehličku ze zásuvky.
2
Vyprázdněte nádržku na vodu.
3
Nechte žehličku vychladnout na bezpečném
místě.
4
Síťovou šňůru oviňte okolo držáku pro uložení
šňůry a zajistěte ji svorkou.
5
Žehličku uchovávejte ve svislé poloze na
bezpečném suchém místě.
ocHrANNý TepLUVzdOrNý KrYT (pOUze NěKTeré
TYpY)
Žehličku můžete uložit na tepluvzdorný ochranný
kryt ihned po žehlení. Není nutné nechat žehličku
nejprve vychladnout.
Ochranný tepluvzdorný kryt nepoužívejte během
žehlení.
1
Síťovou šňůru oviňte okolo držáku pro uložení
šňůry a zajistěte ji svorkou.
2
Žehličku postavte na ochranný tepluvzdorný
kryt.
1
2
ČEštIna
54
Образец
Мануал подходит для устройств