Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 55 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 55 из 294
ŽiVOTNí prOsTředí
-
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny
určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní
prostředí.
ZárUKA A serVis
Pokud budete potřebovat informace nebo pokud
dojde k potížím, navštivte webovou stránku
společnosti Philips
www.pHiLips.cOm
nebo se
obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska
najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se
ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází,
můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků
Philips.
odsTrAňOVáNí prObLémů
Pokud přístroj nefunguje nebo nepracuje správně,
zkontrolujte nejprve níže uvedený seznam. Pokud
problém není v seznamu uveden, bude přístroj
pravděpodobně poškozen. V takovém případě
odneste přístroj k vašemu prodejci nebo do
autorizovaného servisu Philips.
Problém
Možná příčina
Řešení
Žehlička je
zapojená do
zásuvky, ale
žehlicí plocha
je studená.
Jde o problém s
připojením.
Zkontrolujte síťovou šňůru,
zástrčku i zásuvku ve zdi.
ČEštIna
55
Образец
Мануал подходит для устройств