Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 56 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 56 из 294
Problém
Možná příčina
Řešení
Volič teploty
je nastaven na
hodnotu MIN.
Nastavte regulátor na
požadovanou teplotu.
Žehlička
neprodukuje
žádnou páru.
V nádržce není
dostatek vody.
Naplňte nádržku vodou (viz
kapitolu Příprava k použití,
odstavec Plnění odnímatelného
zásobníku vodou).
Regulátor páry
je nastaven do
polohy 0.
Nastavte regulátor páry do
polohy 1 až 6 (viz kapitola
„Použití přístroje“, část „Žehlení
s párou“).
Žehlicí plocha není
dostatečně horká
nebo je zapnutá
funkce Drip-stop.
Možná není žehlička dostatečné
horká. Nastavte teplotu, která
je vhodná pro žehlení s párou (
2
až MAX). Postavte žehličku
na zadní stěnu a počkejte se
žehlením, dokud kontrolka
teploty nezhasne.
Žehlička
nevytváří parní
ráz
Funkci parního
rázu jste používali
příliš často během
krátké doby.
Pokračujte v žehlení ve
vodorovné poloze a určitou
dobu počkejte, než znovu
použijete funkci parního rázu.
Žehlička nemá
dostatečnou
teplotu.
Zvolte teplotu, při které lze
použít funkci parního rázu (
3
až MAX). Postavte žehličku
na zadní stěnu a před použitím
funkce parního rázu počkejte, až
kontrolka teploty zhasne.
Během žehlení
na tkaninu
kape voda.
Nezavřeli jste
správně víčko
plnicího otvoru.
Stlačte víčko, dokud neuslyšíte
zaklapnutí.
ČEštIna
56
Образец
Мануал подходит для устройств