Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 57 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 57 из 294
Problém
Možná příčina
Řešení
Přidali jste do
nádržky chemikálii.
Vypláchněte nádržku a
nenalévejte do ní žádnou
chemikálii.
Nastavená teplota
byla pro žehlení s
párou příliš nízká.
Nastavte teplotu
2
nebo vyšší.
Funkci parního
rázu jste použili při
nastavení teploty
pod
3
.
Nastavte volič teploty do pozice
mezi
3
a MAX.
Z žehlicí
plochy,
po jejím
vychladnutí
a uložení,
odkapává
voda.
Žehlička byla
uložena ve
vodorovné poloze
a v zásobníku
zůstala voda.
Vyprázdněte nádržku na vodu.
Ze žehlicí
plochy se
při žehlení
odlupují
šupinky a jiné
nečistoty.
Šupinky se
vytvářejí kvůli
nadměrně tvrdé
vodě.
Použijte jednou nebo několikrát
funkci Calc-Clean (viz kapitola
„Čištění a údržba“, část „Použití
funkce Calc-Clean“).
Červená
kontrolka
bliká (pouze
některé typy).
Funkce
automatického
vypnutí vypnula
žehličku (viz
kapitola „Funkce“,
část „Funkce
automatického
vypnutí“).
Lehce pohněte žehličkou, abyste
funkci automatického vypnutí
deaktivovali. Červená kontrolka
automatického vypnutí zhasne.
ČEštIna
57
Образец
Мануал подходит для устройств