Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 58 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 58 из 294
Problém
Možná příčina
Řešení
Žehlička bzučí.
Je zapnutá funkce
Ionic DeepSteam.
Je-li slyšet během žehlení bez
páry bzučení, vypněte stisknutím
tlačítka Ionic DeepSteam funkci
Ionic DeepSteam. Funkce Ionic
DeepSteam nemá žádný účinek
při žehlení bez páry.
Bzučení
přestane,
i když je
funkce Ionic
DeepSteam
zapnuta.
Zvuk přestal,
neboť jste žehličku
postavili na zadní
stěnu.
Jakmile budete pokračovat
v žehlení, bzučení bude
obnoveno.
ČEštIna
58
Образец
Мануал подходит для устройств