Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 59 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 59 из 294
59
SissejUHATUs
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe
tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode
veebilehel www.philips.com/welcome.
ÜLdiNe KirjeLdUs (JN 1)
a
Piserdusotsik
B
Täiteava kaas
C
Piserdusnupp
D
Aururegulaator
E
Lisaauru nupp
F
Funktsiooni Ionic DeepSteam nupp (ainult
mudelid GC4880, GC4875 ja GC4870)
G
Funktsiooni Ionic DeepSteam märgutuli (ainult
mudelid GC4880, GC4875 ja GC4870)
h
Temperatuuri ketasregulaator
I
Merevaigukollane temperatuuri märgutuli
(kõikidel mudelitel)/punane automaatse
väljalülituse märgutuli (ainult mudelid GC4880,
GC4875, GC4870, GC4865, GC4860, GC4856).
J
Toitejuhe
k
Tüübisilt
l
Alusplaat
M
Calc-Clean (katlakivi eemaldamine) nupp
Pole näidatud: kuumusekindel kaitsekate (ainult
mudelil GC4880)
Pole näidatud: täitmisnõu
täHTis
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
oHT
-
Ärge kunagi kastke triikrauda vette.
EEStI
Образец
Мануал подходит для устройств