Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 60 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 60 из 294
hOiATUs.
-
Enne seadme ühendamist veenduge, et
seinakontaktis on korrektne voolutugevuse
nimiväärtus (16 A, sõltuvalt mudelist).
-
Kasutage triikrauda ainult siis, kui teie kodus olevas
elektrisüsteemis on voolutugevuse nimiväärtus
16A. Seda triikrauda ei tohi kasutada, kui
elektrisüsteemi voolutugevuse nimiväärtus on alla
16A.
-
Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et triikraua
nimiandmete sildil näidatud pinge ühtib kohaliku
voolupingega.
-
Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel
või seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või kui
seade on maha pillatud või lekib.
-
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike
olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips,
Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset
kvalifikatsiooni omav isik.
-
Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet
järelevalveta.
-
Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele-
või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate
kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud
lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab
või on neid selleks juhendanud.
-
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
-
Ärge laske toitejuhtmel vastu triikraua kuuma talda
minna.
ETTeVAATUsT
-
Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti.
-
Kontrollige juhet korrapäraselt, et leida võimalikke
vigastusi.
-
Triikraua tald võib minna väga kuumaks ja
puudutamisel tekitada põletusi.
EEStI
60
Образец
Мануал подходит для устройств