Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 61 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 61 из 294
-
Kui olete triikimise lõpetanud, puhastate seadet,
täidate või tühjendate veepaaki ning kui katkestate
kasvõi hetkeks triikimise, pange aururegulaator
asendisse 0, triikraud kannale seisma ning
eemaldage pistik elektrivõrgust.
-
Alati pange ja kasutage triikrauda kuival, kindlal ja
horisontaalsel pinnal.
-
Ärge täitke veepaaki lõhnaõli, äädika, tärgeldamise,
katlakivieemaldamise ega mingite teiste keemiliste
vahenditega.
-
Seade on mõeldud kasutamiseks vaid
kodumajapidamises.
ELeKTrOmAgNeTVäLjAd (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele
elektromagnetvälju (EMF) käsitlevatele standarditele.
Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale
kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäevaste
teaduslike tõendite alusel ohutu kasutada.
ENNe esimesT KAsUTAmisT
1
Eemaldage triikraua tallalt kõik kleebised,
kaitsekile või plastkaitse.
2
Loputage ja kuivatage täitmisnõu.
kAsUTAmiseKs VALmisTUmiNe
veepAAgi TäiTmiNe
kAsUTATAVA Vee Tüüp
Veepaagi täitmiseks võite kasutada tavalist kraanivett.
Nõuanne. Kui kraanivesi on teie asukoha piirkonnas
liiga kare, soovitame seda segada võrdse koguse
destilleeritud veega. Ärge kasutage ainult destilleeritud
vett.
EEStI
61
Образец
Мануал подходит для устройств