Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 62 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 62 из 294
1
Kontrollige, kas seadme pistik on
elektrikontaktist välja tõmmatud.
2
Pange aururegulaator asendisse 0 (= ilma
auruta).
3
Avage veepaagi täiteava kaas.
4
Kallutage triikraud tahapoole ja kasutage
veepaagi maksimaalse tasemeni täitmiseks
täitmisnõud.
Ärge kunagi täitke veenõud üle MAX-tähise.
Ärge täitke veepaaki lõhnaõli, äädika, tärgeldamise,
katlakivieemaldamise ega mingite teiste keemiliste
vahenditega.
5
Sulgege täiteava kaas (klõpsatus).
temperATUUri- jA AUrUseAdeTe VALimiNe
temperATUUri- jA AUrUseAded
Kanga tüüp
Temperatuuri
seadistus
Auru
seadistus
Aurujuga
Funktsioon
Ionic
DeepSteam
(ainult
teatud
mudelid)
Linane
MAX
5–6
\
jah
Puuvillane
riie
3
3–4
\
jah
Villane
2
1–2
Ei tarnita
jah
EEStI
62
Образец
Мануал подходит для устройств