Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 65 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 65 из 294
aUrUgA TriiKimiNe
1
Veenduge, et veepaagis on vett.
2
Seadke nõutud triikimistemperatuur (vt jaotist
„Temperatuuri- ja auruseadete valimine”
peatükis „Ettevalmistused kasutamiseks”).
3
Määrake sobiv auruseade (vt jaotist
„Temperatuuri- ja auruseadete valimine”
peatükis „Ettevalmistused kasutamiseks”).
Märkus.Triikraud hakkab tootma auru niipea, kui
seadistatud temperatuur on saavutatud.
aUrUgA TriiKimiNe LisAAUrU AbiL
1
Triikimisel lisaauru kasutamiseks vajutage ja
hoidke all lisaauru nuppu.
FUNKTsiOONi IONic DeepSTeAm KAsUTAmiNe
TriiKimiseL (AiNULT TeATUd mUdeLid)
Auruga triikimisel ioniseerivat Ionic DeepSteam
funktsiooni kasutades on toodetud aur peenema
struktuuriga kui tavalisel auruga triikimisel. Peene
struktuuriga aur tungib sügavamale, eriti paksemasse
kangasse. See võimaldab tugevaid kortse hõlpsamini
eemaldada.
1
Veenduge, et veepaagis on vett.
EEStI
65
Образец
Мануал подходит для устройств