Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 68 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 68 из 294
tiLgALUKK
See triikraud on varustatud tilgalukuga: triikraud
lõpetab automaatselt auru tootmise, et madalal
temperatuuril tallast vee tilkumist ära hoida. Kui see
rakenddub, siis kuulete helisignaali.
aUTOmAATNe VäLjALüLiTUsfUNKTsiOON (AiNULT
TeATUd mUdeLiTeL)
Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab triikraua
automaatselt välja, kui seda ei ole tükk aega liigutatud.
,
Punane automaatse väljalülituse märgutuli
vilgub, andes märku, et elektrooniline
väljalülitusfunktsioon lülitas triikraua välja.
Et triikraud hakkaks jälle kuumenema,
1
tõstke triikrauda või liigutage seda natuke.
,
Punane automaatse väljalülitamise märgutuli
kustub.
,
Kui talla temperatuur langeb alla seadistatud
triikimise temperatuuri, siis merevaigukollane
temperatuuri märgutuli hakkab põlema.
2
Kui temperatuuri märgutuli sütib pärast
triikraua liigutamist põlema, siis oodake enne
triikima hakkamist, kuni see uuesti kustub.
Märkus. Kui pärast triikraua liigutamist kollane
märgutuli ei sütti, on tallaplaadi temperatuur piisav ja
triikraud kasutamiseks valmis.
PUHAsTAmiNe jA HOOLdUs
PUHAsTAmiNe
1
Pange aururegulaator asendisse „0”, eemaldage
pistik seinakontaktist ja laske triikraual jahtuda.
EEStI
68
Образец
Мануал подходит для устройств