Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 69 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 69 из 294
2
Pühkige niiske lapi ja mitteabrasiivse (vedela)
puhastusvahendiga tallalt katlakivi- ja
mustusejäägid.
Selleks, et tald oleks sile, vältige selle kriimustamist
metallesemetega. Ärge kunagi kasutage
küürimiskäsnu, äädikat ega teisi kemikaale triikraua
talla puhastamiseks.
3
Puhastage seadme ülemine osa niiske lapiga.
4
Loputage veepaaki korrapäraselt veega. Pärast
loputust tühjendage paak.
DOUbLe-acTiVe KATLAKiVi eemALdAmissüsTeem
-
Katlakivi eemaldamistablett hoiab ära auru
väljumisavade ummistumise. Tablett on püsivalt
aktiivne ja seda ei pea vahetama.
-
Calc-Clean funktsioon kõrvaldab triikrauast
katlakivi osakesed.
CALc-CLeAN-fUNKTsiOONi KAsUTAmiNe
Eemaldage katlakivi kasutades Calc-Clean funktsiooni
iga kahe nädala tagant. Kui vesi teie piirkonnas on
väga kare (nt kui triikimise ajal tuleb tallast helbeid),
kasutage Calc-Clean funktsiooni sagedamini.
1
Kontrollige, kas seadme pistik on
elektrikontaktist välja tõmmatud.
2
Pange aururegulaator asendisse 0.
3
Valage veepaak vett täis (tähiseni MAX).
Ärge valage veepaaki äädikat ega mingeid
katlakivieemaldusvahendeid.
EEStI
69
Образец
Мануал подходит для устройств