Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 70 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 70 из 294
4
Seadke temperatuuri ketasregulaator MAX
asendisse.
5
Ühendage pistik maandatud pistikupessa.
6
Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage
pistik seinakontaktist.
7
Hoidke triikrauda valamu kohal, vajutage ja
hoidke katlakivi eemaldamise nuppu all ning
liigutage triikrauda edasi-tagasi.
,
Tallast väljub aur ja keev vesi. Mustus ja katlakivi
helbed (kui on olemas) uhutakse minema.
8
Vabastage katlakivi eemaldamise nupp, kui
veepaagis olnud vesi on ära kasutatud.
9
Kui triikrauas on veel hulgaliselt lisandeid, siis
korrake katlakivi eemaldamise toimingut.
PärAsT KATLAKiVi eemALdAmisT
1
Sisestage pistik uuesti seinakontakti ja laske
triikraual kuumeneda, kuni tald on kuiv.
2
Võtke triikraud vooluvõrgust välja, kui see on
saavutanud valitud triikimistemperatuuri.
3
Liigutage triikrauda vee jääkide kõrvaldamiseks
tallalt mõnel kasutatud riidetükil.
4
Laske triikraual enne hoiule panemist maha
jahtuda.
hOiUsTAmiNe
1
Seadke aururegulaator asendisse „0” ja võtke
toitepistik seinakontaktist välja.
EEStI
70
Образец
Мануал подходит для устройств