Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 71 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 71 из 294
2
Tühjendage veepaak.
3
Laske triikraual jahtuda ohutus paigas.
4
Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku ja
kinnitage see juhtmeklambriga.
5
Hoiustage triikraud selle kannale kuiva ja
ohutusse kohta.
kUUmUseKiNdeL KAiTseKATe (AiNULT TeATUd
mUdeLid)
Kohe pärast triikimist võite triikraua panna
kuumusekindlale kaitsekattele. Triikrauda pole esmalt
vaja jahutada.
Ärge kasutage triikimise ajal kuumusekindlat
kaitsekatet.
1
Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku ja
kinnitage see juhtmeklambriga.
2
Pange triikraud kuumusekindlale kaitsekattele.
1
2
EEStI
71
Образец
Мануал подходит для устройств