Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 72 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 72 из 294
kesKKONNAKAiTse
-
Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi
hulka visata, vaid tuleb ümbertöötlemiseks
ametlikku kogumispunkti viia. Selliselt toimides
aitate säästa keskkonda.
GArANTii jA HOOLdUs
Kui vajate teavet või teil on probleem, külastage
Philipsi veebisaiti
www.pHiLips.cOm
või pöörduge
oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse
(telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis
ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi
toodete kohaliku müügiesindaja poole.
veAOTsiNg
Kui seade ei tööta korralikult, proovige häireid
kõrvaldada vastavalt allolevale juhendile. Kui häiret
ei õnnestu kõrvaldada, on seade tõenäoliselt rikkis.
Soovitame pöörduda toodetemüüja või Philipsi
hooldekeskuse poole.
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Triikraud on
elektrivõrku
ühendatud,
aga tald on
külm.
See on ühenduse viga.
Kontrollige toitejuhet, pistikut
ja pistikupesa.
Temperatuuri
ketasregulaator on
seatud asendisse MIN.
Seadke temperatuuri
ketasregulaator nõutud
asendisse.
EEStI
72
Образец
Мануал подходит для устройств