Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 73 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 73 из 294
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Triikrauast ei
tule mingitki
auru.
Veepaagis ei ole
küllaldaselt vett.
Täitke veepaak (vt peatüki
“Kasutamiseks valmistumine”
osa “Veepaagi täitmine”).
Aururegulaator on
asendis 0.
Seadistage aururegulaator
vahemikku 1–6 (vt ptk
„Seadme kasutamine” lõiku
„Auruga triikimine”).
Triikraud ei ole
piisavalt kuum ja/või
tilgalukusti funktsioon
on aktiveeritud.
Seadistage auruga triikimiseks
sobiv triikimistemperatuur
(
2
kuni MAX). Pange
triikraud kannale seisma
ja enne triikima hakkamist
oodake, kuni temperatuuri
märgutuli kustub.
Triikraud
ei väljuta
aurujuga.
Olete kasutanud
aurujoa funktsiooni
lühikese ajavahemiku
jooksul liiga tihti.
Jätkake triikimist, hoides
triikrauda horisontaalasendis
ja oodake natuke aega,
enne kui kasutate aurujoa
funktsiooni uuesti.
Triikraud ei ole
piisavalt tuline.
Seadistage aurujoa
kasutamiseks sobiv
triikimistemperatuur (
3
kuni MAX). Pange triikraud
kannale seisma ja enne
aurujoa funktsiooni kasutamist
oodake, kuni temperatuuri
märgutuli kustub.
Veetilgad
tilguvad
triikimise ajal
kangale.
Te ei sulgenud
täitmisava kaant
korralikult.
Vajutage kaant, kuni kostab
klõpsatus.
EEStI
73
Образец
Мануал подходит для устройств