Philips GC 4870/02 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 75 из 294)

Языки: Русский
Страницы:294
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 75 из 294
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Punane
märgutuli
vilgub (ainult
teatud
mudelid).
Automaatne
väljalülitusfunktsioon
on triikraua välja
lülitanud (vt ptk
„Omadused” lõiku
„Automaatne
väljalülitusfunktsioon“).
Liigutage natuke
triikrauda automaatse
väljalülitusfunktsiooni
mahavõtmiseks. Punane
AUTO/OFF märgutuli kustub.
Triikraud teeb
sumisevat heli.
Funktsioon Ionic
DeepSteam on
aktiveeritud.
Kui kuulete auruta triikimise
ajal sumisevat heli, vajutage
Ionic DeepSteam nuppu
funktsiooni Ionic DeepSteam
välja lülitamiseks. Ionic
DeepSteam funktsioon ei
toimi auruta triikimisel.
Sumisev heli
lõppeb, kuigi
funktsioon
Ionic
DeepSteam
on
aktiveeritud.
Sumisev heli lõppes,
sest asetasite triikraua
kannale seisma.
Sumisev heli jätkub niipea, kui
jätkate triikimist.
EEStI
75
Образец
Мануал подходит для устройств